طومار تخلفات شرکت‌های بهمن و کروز؛ از قاچاق ۳۳ هزار میلیارد تومانی تا جریمه ۱۳۸۰۰ میلیاردی


تهران – ایرنا – دفتر رسانه وزارت صمت در واکنش به مطلب منتشره در سایت‌های اصلاح‌طلب با عنوان (فاطمی امین با کارنامه مردود پشت «بهمن» مخفی می‌شود؟) جوابیه‌ای صادر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062451/%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DB%B3%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی