طرح نظارت ویژه نوروز و رمضان در کردستان آغاز شد


سنندج- ایرنا- طرح پایش و نظارت بر نحوه عرضه کالا در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان از امروز سه شنبه در استان کردستان  آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049481/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی