طرح نظارتی ویژه شب یلدا در کردستان آغاز شد


سنندج-ایرنا- رییس اداره نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: طرح نظارتی ویژه شب یلدا از امروز در استان آغاز شد و تا ۳۰ آذر ادامه خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972217/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی