طرح فروش یکپارچه خودرو راهکاری مناسب برای کنترل بازار است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: طرح فروش یکپارچه خودرو با کمترین اشتباه،‌ راهکار مناسبی برای کنترل بازار این محصول است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051890/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی