طرح سنجش کیفیت کالا و خدمات در استان تهران آغاز شد


تهران- ایرنا- سرپرست اداره‌کل استاندارد استان تهران گفت: طرح اندازه‌گیری سالیانه نرخ رشد کیفیت محصولات با بهره‌گیری از معیارها و شاخص‌های معتبر در استان تهران آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160633/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی