طرح جایگزینی ۳۴۶ هزار دستگاه خودروی حمل و نقل عمومی جدید؛گام دولت برای تحقق هوای پاک


تهران- ایرنا- مصوبه شورای اقتصاد برای جایگزینی 346 هزار دستگاه خودروی حمل و نقل عمومی با هدف بهبود هوای پاک در کلانشهرها با ابلاغ سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مسیر اجرا قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001293/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B3%DB%B4%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی