طرح توسعه ایران خودرو و تکمیل واحدهای بیواتانول و بیوایمپلنت کرمانشاه در دستور کار است


کرمانشاه- ایرنا- استاندار کرمانشاه ایجاد اشتغال و رونق تولید را یکی از اولویت های اصلی استان دانست و گفت: در این راستا طرح توسعه شرکت ایران خودرو و تکمیل واحدهای بیواتانول (سوخت سبز) و بیوایمپلنت(تولید بافت‌های بدن انسان) کرمانشاه در دستور کار قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955245/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی