طرح توانمندسازی فارغ التحصیلان بخش معدن و صنایع معدنی در آستانه اجرا


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح توانمندسازی فارغ التحصیلان جوان (طرح فاجد) در بخش معدن و صنایع معدنی، در آستانه اجرایی شدن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048454/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی