ضعف فرآوری و عدم‌آشنایی با بازارهای جهانی، عامل کاهش صادرات سنگ ایران


تهران- ایرنا- یک فعال معدنی گفت: به‌دلیل ضعف در صنعت فرآوری، شاهدیم عمده سنگ‌های موجود در کشورمان به صورت خام و نیمه‌خام به دیگر کشورها صادر می‌شود و با چند برابر قیمت راهی بازارها می‌شود. همچنین آشنایی نداشتن با بازارهای جهانی عامل دیگر کاهش صادرات است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126272/%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی