ضرورت توسعه زیست‌بوم تولید مطابق با استانداردهای روز جهان


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه زیست بوم حوزه تولید با مدل‌های جدید باید همراه باشد، گفت: نیازمند مسیرهای جدید توسعه صنعتی مطابق با استانداردهای روز دنیا هستیم و مجتمع‌ها و شهرک‌های کارگاهی الگویی جهانی در قالب زنجیره‌های تولید است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163858/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی