ضرورت اجرای همه الزامات قانونی در عرضه خودروهای مونتاژی و رعایت قیمت‌های مصوب


تهران- ایرنا- سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را اعلام و تاکید کرد: قیمت‌های مورد عمل در صدور دعوت‌نامه‌های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت‌های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و… در حکم گران‌فروشی پیگیری می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118227/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی