صنعت مس ایران با آینده‌نگری، بخشی از زنجیره جهانی را در اختیار گیرد


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت مس ایران باید با آینده نگری، جایگاه تاثیرگذار خود در زنجیره جهانی مس را تعیین کرده، بخشی از این بازار را در اختیار گیرد و تعیین‌کننده باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961736/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی