صنعت خودرو در دولت سیزدهم دوباره احیا شد


تهران- ایرنا- کارشناس صنعت خودرو با اشاره به جان گرفتن گفت: خودروسازان باید روی پای خود بایستند و به توانایی‌های موجود کشور تکیه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157339/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی