صنعت خودرو با وجود تحریم‌ها، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد


تهران – ایرنا – معاون صنایع حمل ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: امروز شرکت‌های توانمند ایرانی با طراحی و تولید موتور خودرو، در لبه فناوری در این صنعت حرکت می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001729/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی