صنعت خودروسازی نیازمند نقشه راه مشخص است


تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: صنعت خودروسازی نیازمند نقشه راه مشخص و تهیه و تدوین اسناد بالادستی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140801/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی