صنعتگران برای توسعه صادرات وارد بازارهای بین المللی شانگهای و اوراسیا شوند


تهران-ایرنا- رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تقویت صادرات گفت: ایران عضو سازمان های بین المللی شانگهای و اوراسیاست، صنعتگران باید در عرصه بین المللی حضور داشته باشد و  از ظرفیت این بازارها و کشورهای همسایه برای صادرات استفاده کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169434/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی