صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در زمینه صنایع دریا محور استان بوشهر حمایت می‌کند


بوشهر – ایرنا – مدیر عامل و رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از صنایع پیشرفته کشور گفت: استان بوشهر در زمینه صنایع دریا محور ظرفیت‌های بسیاری دارد که این صندوق با تامین تجهیزات، سرمایه در گردش و فراهم‌سازی بازار فروش از سرمایه‌گذاری در این حوزه حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121525/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی