صندوق توسعه صنایع دریایی و دانشگاه صنایع و معادن تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند


تهران- ایرنا- صندوق توسعه صنایع دریایی و دانشگاه صنایع و معادن، در راستای توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163642/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی