صنایع پوشاک ایران خواستار لغو طرح استیضاح وزیر صمت شد


تهران- ایرنا- انجمن صنایع پوشاک ایران با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی ادامه فعالیت‌های مجدانه و موثر فاطمی امین در منصب عالی‌ترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088637/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی