صحت عملکرد ۹۹ درصد نازل‌های سوخت استان تهران تایید شد


تهران- ایرنا- سرپرست اداره‌کل استاندارد استان تهران با اشاره به اینکه نازل‌های سوخت مایع چهار بار در سال بازرسی و آزمون می‌شوند، از صحت عملکرد ۹۹ درصد این نازل‌ها در بازرسی‌های انجام شده خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079734/%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%B9%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی