صادرات ۸ ماهه زنجیره مس کشور از ۹۸۱ میلیون دلار گذشت


تهران- ایرنا- کارخانجات و شرکت‌های زنجیره مس کشور از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه بیش از ۹۸۱ میلیون دلار صادرات داشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988038/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B8%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی