صادرات ۴۵ میلیون دلاریِ تراکتورسازی تبریز


تبریز – ایرنا – مدیرعامل گروه تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه امسال تعداد تراکتورهای تولیدی این گروه از ۳۱هزار دستگاه گذشت، گفت: امسال صادرات ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه تراکتور به بیش از ۲۰ کشور جهان ۴۵ میلیون دلار ارزش به دنبال داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052103/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B4%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی