صادرات غیرنفتی ۱۹ درصد رشد داشته است


تهران- ایرنا- معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از بنیاد برکت برای ایجاد ۲۲۰ هزار شغل و ۱۲ همت حجم سرمایه گذاری در عرصه اقتصادی کشور گفت: در ۹ ماه اخیر شاهد رشد ۱۹ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990184/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی