صادرات شهرستان محلات ۱۲۸ درصد افزایش یافت


خمین – ایرنا – رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محلات گفت: بیش از ۳۰ میلیون دلار کالای غیر نفتی سال گذشته از این شهرستان به کشورهای هدف صادر شد که نسبت به سال پیش از آن حدود ۱۲۸ درصد رشد داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060114/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی