صادرات سنگ تزئینی ایران به کشورهای اروپایی


تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر با بیان اینکه سنگ‌های تزئینی ایران به ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، چین، هند و عراق صادر می‌شود، گفت: سنگ های معادن ایران از لحاظ کیفیت و مرغوبیت در دنیا بی رقیب هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039871/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی