صادرات بیش از ۲.۴ میلیارد دلار کالا از استان تهران در نیمه نخست امسال

میرزایی بیان‌داشت: پنج بازار نخست صادراتی استان تهران شامل ترکیه، عراق ،آلمان ، افغانستان و پاکستان و سهم این بازارها از کل صادرات استان ۶۱.۲۶ درصد است.

به گزارش ایرنا از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، «حسن میرزایی» افزود: ‌بر اساس آمارهای گمرک، صادرات از استان تهران بر اساس استان مبدا تولید چهار میلیون و ۷۴۶ هزار تن و به ارزش ۲ میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار و سهم استان تهران از صادرات کل کشور ۱۰.۲۱ درصد است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان تهران اضافه‌کرد: سهم استان تهران از واردات کشور ۱۸.۴۷ درصد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84921242/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA

وی همچنین از واردات ۲۴۴هزارتن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار به استان خبر داد و گفت: وارادات کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۲.۷۴ درصدی داشته است.

وی ادامه‌داد: مهمترین کالاهای صادراتی دراین بازه زمانی در بخش صنعت به ارزش۲۴۵ میلیون دلار، کشاورزی به ارزش ۱۵۳میلیون دلار، فرش و صنایع دستی به ارزش ۴۸میلیون دلار، پتروشیمی و پایه های نفتی به ارزش ۵۱ میلیون دلار و معدن و صنایع معدنی به ارزش ۹۴ میلیون دلار بوده است.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی