شیشه‌ ۵۳ میلی‌متری برای نخستین بار در کشور با اهداف صادراتی تولید شد


قزوین- ایرنا- برای نخستین بار در ایران و با هدف تولید و صادرات آجرها و بلوک‌های شیشه‌ای، شیشه‌های با ضخامت ۵۳ میلی‌متری در یکی از کارخانجات باسابقه و قدیمی کشور به تولید رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146535/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%B5%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی