شکاف بین پس انداز و سرمایه‌گذاری


تهران- ایرنا- درصورتی که هزینه تامین سرمایه کمتر، دسترسی به سرمایه مناسب‌تر، بازدهی فعالیت‌های اقتصادی بالاتر، زیرساخت‌ها، عوامل نهادی و امنیت سرمایه‌گذاری بهبود یابد، انتظار می‌رود شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کاهش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160083/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی