شورای نگهبان لایحه اصلاح ماده(۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو را تایید کرد


تهران- ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان از تایید «لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو» در جلسه شورا خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987048/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی