شورای رقابت خودروهای مونتاژی را ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان گران کرد


تهران- ایرنا- با برگزاری جلسه شماره ۵۸۴ شورای رقابت در روز ۱۷ تیر، قیمت‌های جدید ۲۸ خودروی مونتاژی اعلام شد که بر این اساس، قیمت این خودروها بین ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165426/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی