شورای رقابت از گرانی خودروهای مونتاژی دفاع کرد


تهران – ایرنا – شورای رقابت در یک اقدام عجیب به جای حمایت از منافع مردم و مصرف‌کنندگان،‌ جانب شرکت‌های مونتاژکار را گرفت و از گرانی محصولات این شرکت‌ها دفاع کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174062/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی