شورای رقابت از مسیر اصلی خود منحرف شده است


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی گفت: شورای رقابت باید ابزاری برای دولت باشد تا بتواند سیاست‌های حمایتی خود از مصرف‌کنندگان را دنبال کند اما با اتفاق‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که شورای رقابت از مسیر اصلی خود منحرف شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177029/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی