شورای رفاقت با خودروسازان گران‌فروش


تهران – ایرنا – با وجودی که در شورای رقابت نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی وجود دارند، اما به نظر می‌رسد این شورا نباید برخلاف سیاست‌های اقتصادی دولت حرکت کند و در حالی که دولت به دنبال کاهش تورم یا مقابله با زیاده‌خواهی‌های خودروسازان مونتاژکار است، به طور خودمختار به این شرکت‌ها مجوز گرانی بدهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171872/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی