شهید سلیمانی نماد یک مدیر متعهد و استاندارد و تراز عرصه جهاد و خدمت است


تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت:  شهید سلیمانی نماد یک مدیر متعهد و استاندارد بود و در عرصه جهاد و خدمت یک تراز محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986684/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی