شهر «صنایع همگن پوشاک» ایجاد می‌شود


تهران- ایرنا- رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران گفت: با تعاملات انجام شده با منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، ساخت شهر صنایع همگن پوشاک در این منطقه در دستور کار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174415/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%85%DA%AF%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی