شناسه‌دار کردن ۱۳۰ هزار کالا و صدور ۲۳۰میلیون کد رهگیری در حوزه قطعات یدکی خودرو

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، “سید رضا فاطمی امین” در حاشیه نشست کمیسیون اصل نود، افزود: تا چند ماه آینده فروش هر گونه لوازم یدکی خودرو بدون شناسه کالا در سطح خرده‌فروشی ممنوع و عرضه کالای بدون کد ره‌ گیری حکم قاچاق و تقلبی را خواهد داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، هدف از اجرایی شدن این طرح را حذف کالای قاچاق و تقلبی از سطح جامعه عنوان کرد و اظهار دات: تا کنون ۱۳۰ هزار شناسه کالا و ۲۳۰ میلیون کد رهگیری در حوزه قطعات یدکی خودرو صادر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84871655/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B3%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%AF-%D8%B1%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی