شناسایی شیرآلات غیراستاندارد در بازار تهران

وی افزود: فرآورده علم «یونیکا» با نام‌های تجاری «یونیکو»، «کوثر»، «دوریس پارس»، «ایوان»، «کوهپایه»، «کریستال» و «پاکریز» به عنوان فرآورده‌های غیراستاندارد شناسایی و برای جمع‌آوری آن اقدام شد.

در استان تهران ۲۳۰ واحد تولیدی انواع شیرآلات، از اداره‌کل استاندارد استان تهران پروانه کاربرد علامت استاندارد دریافت کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84834998/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

به گزارش ایرنا از اداره‌کل استاندارد استان تهران، «مریم کریمی» در این زمینه توضیح‌داد: در این بازرسی‌ها به واحدهای متخلف توزیع‌کننده شیرآلات غیراستاندارد بابت جمع‌آوری این محصولات در مدت یک هفته اخطار داده شد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی