شمارش معکوس برای ورود نخستین خودروهای خارجی به کشور/ بررسی ۴۰۰ فقره درخواست


تهران- ایرنا- با انجام مراحل اجرایی فرآیند واردات خودرو به کشور و فعالیت‌های شرکت‌های متقاضی برای انجام واردات، پیش‌­بینی می‌شود که به‌زودی شاهد ورود خودروهای متنوع به کشور باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967860/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%B4%DB%B0%DB%B0

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی