ششمین همایش تخصصی سنگ آهن ایران ۹ بهمن ماه برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- رییس انجمن سنگ آهن ایران از برگزاری ششمین همایش تخصصی زنگ آهن در تاریخ نهم بهمن ماه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986066/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B9-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی