شرکت های دولتی موظف به ۵۴۰ همت سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور شدند


سنندج-ایرنا- نماینده مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شرکت های دولتی موظف به۵۴۰ همت سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024995/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی