شرط «یک سال در رهن بودن سند خودرو» حذف شد


تهران- ایرنا- شورای رقابت با اصلاح مصوبه قبلی خود، شرط «یک سال در رهن بودن سند خودرو» در فروش خودرو را حذف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123698/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی