شرایط صنعت خودرو کشور فقط متوجه وزیر صمت نیست


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:‌ شرایط بازار خودرو و چالش‌هایی که در بخش‌های صنعت،‌ معدن و تجارت وجود دارد فقط متوجه وزیر صمت نیست بلکه سایر نهادها با عملکرد خود بر بازار خودرو اثرگذار بوده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087556/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی