شتاب هرمزگان در مسیر صنعتی شدن


بندرعباس – ایرنا – استان هرمزگان طی ۲ سال گذشته با روی کارآمدن دولت سیزدهم کارهای بزرگی در بحث تکمیل زنجیره‌های صنعتی انجام داده است؛ به گونه‌ای که با قدم گذاشتن در این مسیر در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد ۹ برابری و در بهار امسال رشد ۴۰ درصدی سرمایه‌گذاری در این حوزه را کسب کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160970/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی