شتاب‌بخشی به تحول دیجیتال برای ارتقای توانمندی SMEها


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم همگام شدن صنایع کوچک با فناوری‌های روز، از تحول دیجیتال به‌عنوان یک فرآیند با اهمیت در صنایع و ارتقای توانمندی صنایع کوچک و متوسط (SME) نام برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153144/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-SME%D9%87%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی