شاخص ماشین آلات صنعتی کشور ۱۵ درصد رشد یافت


رشت – ایرنا – معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد ۵.۱ درصدی آمار تشکیل سرمایه در صنعت نسبت به سال گذشته افزود: امسال در بخش ماشین آلات صنعتی نیز رشد ۱۵ درصدی داریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996004/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی