شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی به بالاترین سطح سال ۱۴۰۱ رسید


تهران – ایرنا – مرکز پژوهش های مجلس با پایش بخش بخش صنعت و معدن در آذرماه امسال اعلام کرد که شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی به بالاترین سطح سال ۱۴۰۱ رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998975/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی