شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی برای ششمین ماه متوالی مثبت ماند


تهران- ایرنا- شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در آبان‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۵ درصد رشد کرد تا برای ششمین ماه متوالی شاهد رشد مثبت این شاخص مهم بخش صنعت باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970309/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی