سیمان، مدل موفق اقتدار مدیریتی وزارت صمت در تنظیم بازار

وی ادامه‌داد:‌ در هفته‌های گذشته و متاثر از مساله کمبود برق، بار دیگر افزایش قیمت سیمان را شاهد بودیم و قیمت این کالا تا پاکتی ۸۰ هزار تومان هم افزایش یافت، اما این بار نیز با استفاده از ساز و کار بورس و عرضه بیش از یک میلیون و ۲۶۰ هزار تنی، قیمت هر کیسه سیمان حدود ۳۶ هزار تومان تعیین شد.

وی تصریح‌کرد: یکی از اصول مدیریتی وزارت صمت برای کالاهای مهمی همچون سیمان، استفاده از ساز و کار بورس و بدون درگیر کردن نهادهایی همچون تعزیرات حکومتی است که به متعادل کردن قیمت‌ها و بازار انجامیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84831499/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1قالیباف به قیمت ۵۲ هزار تومانی هر کیسه سیمان در کف بازار اشاره کرد و علت اختلاف نرخ آن با بورس را محاسبه ارزش افزوده ۹ درصدی، هزینه حمل (۱۵ هزار تومان به ازای هر کیسه) و سود خرده‌فروشی ۱۵ درصدی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «امید قالیباف» افزود:‌ هرچه کالایی بیشتر در زنجیره‌های مختلف اقتصادی مورد استقاده قرار بگیرد، تنظیم بازار آن کالا بیشتر مورد توجه وزارت صمت خواهد بود.

سخنگوی وزارت صمت ادامه‌داد: آن زمان زیرساخت لازم وجود نداشت، اما در ادامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر صمت بستر عرضه سیمان در بورس کالا را فراهم کردند و همه عرضه‌ها در بورس انجام شد که در نتیجه آن قیمت هر کیسه سیمان تا ۲۵ هزار تومان نیز کاهش یافت.

وی با اشاره به سیمان، اظهار داشت: سال گذشته در همین ایام به دلیل قطعی‌ها و کمبود برق، قیمت هر پاکت سیمان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی