سه هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان وام به واحدهای تولیدی استان سمنان پرداخت شد


سمنان – ایرنا – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: سه هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان وام رونق تولید و بند الف تبصره ۱۸ طی یکسال گذشته به ۲۸۵ واحد تولیدی استان پرداخت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154089/%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B9%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی