سه هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید بازگشت


ساوه – ایرنا – معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون سه هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی راکد و غیر فعال در نقاط مختلف کشور به چرخه تولید بازگشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112759/%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی